+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 06 березеня 2020

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКІВ І ГОТОВНІСТЬ СПІВПРАЦІ РОБОТОДАВЦІВ З УМАНСЬКИМ НУС У 2020 РОЦІ

Метою моніторингу було вивчення думки роботодавців щодо якості освіти випускників Уманськоно НУС і дослідження готовності роботодавців до співпраці з університетом з метою покращення якості освітнього процесу.

Анкетування роботодавців проводилось у березні 2020 року на Ярмарку вакансій Уманського НУС. Учасники анкетування – роботодавці аграрної, торгівельної, готельно-ресторанної та банківської сфер. Всього опитано 10 респондентів за різними видами економічної діяльності (рис.1).

Рис.1. Основний вид економічної діяльності респондентів (у відсотках)

80 % опитаних були представниками підприємств приватної форми власності з різною кількістю працівників (рис. 2).

Рис. 2. Кількість працівників, що працюють на підприємствах (у відсотках)

На запитання "Чи існує проблема дефіциту та якості кваліфікованих кадрів на Вашому підприємстві у даний час?  "50 % респондентів відповіли, що мають дефіцит кадрів окремих професій, 20 % – мають питання по якості кваліфікованих кадрів та 30 % здійснюють підготовку кадрів власними силами (рис.3).

Рис. 3. Проблема дефіциту та якості кваліфікованих кадрів на підприємствах у даний час (у відсотках)

Слід вказати на 100 % готовність підприємств співпрацювати з університетом з метою комплектування кадрів та удосконалення освітніх програм підготовки фахівців. 60% підприємств мають укладені договори про практику та працевлаштування випускників, 40 % підприємств співпрацюють із ЗВО у комплектуванні кадрів.

100 % респондентів зазначили, що на їхньому підприємстві працюють чи працювали випускники Уманського НУС.

На запитання "Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників Уманського НУС, які працюють на вашому підприємстві?" 50 % респондентів зазначили, що високо, 30 % ‒ достатньо, 20% ‒ задовільно (рис.4).

 

Рис. 4. Оцінювання роботодавцями рівня підготовки випускників (у відсотках)

60 % роботодавців повністю зацікавлені у прийомі на роботу випускників Уманського НУС, 30 % мають достатню зацікавленість та 10 % ‒ вказують на низький рівень зацікавленості (рис.5).

 

Рис. 5. Зацікавленість у прийомі на роботу випускників (у відсотках)

Слід також вказати на високий рівень умов, які створюються для закріплення випускників на робочих місцях (рис. 6).


Рис. 6. Умови, які створюються на підприємствах для закріплення випускників (у відсотках)

Опитані роботодавці вказують, що на їх підприємствах:

-         70% випускників, працюють за здобутою спеціальністю;

-         умови праці відповідають усім вимогам – 90 %,

-         своєчасно підвищується професійний рівень (кваліфікація, розряд) працівників – 90%;

-         забезпечується належний рівень оплати праці – 90%,

-         надається можливість навчатися з метою підвищення кваліфікації – 80%;

-         існує перспектива отримання житла – 40%,

-         наявний соціальний пакет – 60%,

-         надається службовий автомобіль, мобільний зв’язок – 30 %.

 На сьогодні підприємства мають найбільшу потребу у випускниках наступних спеціальностей: "Агрономія" – 50 %, "Агроінженерія" – 30%,  "Харчові технології" – 30 %, трохи меншим попитом користуються спеціальності: "Захист і карантин рослин", "Садівництво і виноградарство", "Комп’ютерні науки", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Менеджмент", "Економіка" (рис.7).

Рис.7. Потреба підприємств у випускниках спеціальностей (у відсотках)

80 % опитаних зазначили, що готові співпрацювати з Уманським НУС з метою удосконалення освітніх програм підготовки фахівців. 70 % знають про існування та переваги дуальної освіти та підтвердили свою готовність співпрацювати з університетом за моделлю дуальної освіти.

Висновки

 

1. 100 % респондентів зазначили, що на їхньому підприємстві працюють чи працювали випускники Уманського НУС.

2. Рівень професійної підготовки випускників Уманського НУС 50 % роботодавців оцінили високо, 30% ‒ достатньо, 20 % ‒ задовільно.

3. 60 % підприємств мають укладені договори про практику та працевлаштування випускників, 40 % підприємств співпрацюють із ЗВО у комплектуванні кадрів, 70 % підтвердили свою готовність співпрацювати з університетом за моделлю дуальної освіти.

4. На сьогодні підприємства мають найбільшу потребу у випускниках наступних спеціальностей: "Агрономія" – 50 %, "Агроінженерія" – 30%,  "Харчові технології" – 30 %.

5. 80 % опитаних зазначили, що готові співпрацювати з Уманським НУС з метою удосконалення освітніх та освітньо-наукових програм.

6. Зважаючи на дефіцит на підприємствах у професіях, які користуються найбільшим попитом, необхідно покращити практичну підготовку здобувачів вищої освіти в університеті, зокрема розширюючи співпрацю з роботодавцями.

 

Рекомендації

 

1. Деканам факультетів і гарантам освітніх програм залучати провідних фахівців підприємств-роботодавців до спільної розробки освітніх та освітньо-наукових програм.

2. Деканам факультетів Уманського НУС активізувати діяльність у сфері налагодження зв’язків з роботодавцями щодо стажування, проходження практики на підприємствах та подальшого працевлаштування з метою усунення розриву між ринком праці та освітнім ринком.

3. Деканам факультетів Уманського НУС і гарантам освітніх програм надати пропозиції щодо розширення напрямів співпраці з роботодавцями з метою покращення якості освітнього процесу.

4. В рамках активізації співпраці із роботодавцями деканам факультетів Уманського НУС розглянути можливість впровадження елементів дуальної форми навчання.