+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 20 травня 2019

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКІВ ТА ГОТОВНІСТЬ СПІВПРАЦІ РОБОТОДАВЦІВ З УНІВЕРСИТЕТОМ

Метою моніторингу було вивчення думки роботодавців щодо якості освіти випускників Уманського НУС та дослідження готовності роботодавців до співпраці з університетом з метою покращення якості освітнього процесу. Анкетування роботодавців проводилось 10 квітня 2019 року на Ярмарку вакансій Уманського НУС. Учасники анкетування – роботодавці аграрної, готельно-ресторанної та банківської сфер. Всього опитано 12 респондентів за різними видами економічної діяльності (рис.1).

Рис.1. Основний вид економічної діяльності (у відсотках)

83,3 % опитаних були представниками підприємств приватної форми власності з різною кількістю працівників (рис. 2).

Рис.2. Кількість працівників, що працюють на підприємствах (у відсотках)

На запитання "Чи існує проблема дефіциту та якості кваліфікованих кадрів на Вашому підприємстві у даний час? "50 % респондентів відповіли, що мають дефіцит кадрів окремих професій, 33,3 % – мають питання по якості кваліфікованих кадрів та 16,7 % здійснюють підготовку кадрів власними силами (рис.3).

Рис. 3. Проблема дефіциту та якості кваліфікованих кадрів на підприємствах у даний час (у відсотках)

Слід відмітити 100 % готовність підприємств співпрацювати з університетом з метою комплектування кадрів та удосконалення освітніх програм підготовки фахівців. 62,5% підприємств мають укладені договори про практику та працевлаштування випускників, 37,5 % підприємств співпрацюють із ЗВО у комплектуванні кадрів.

83,3 % респондентів зазначили, що на їхньому підприємстві працюють чи працювали випускники Уманського НУС.

На запитання "Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників Уманського НУС, які працюють на вашому підприємстві?" 30 % респондентів зазначили, що високо, 60 % ‒ достатньо, 10% - незадовільно (рис.4).

 

Рис.4. Оцінювання роботодавцями рівня підготовки випускників (у відсотках)

66,7% роботодавців повністю зацікавлені у прийомі на роботу випускників Уманського НУС, 25% мають достатню зацікавленість та 8,3 % ‒ недостатньо зацікавлені (рис.5).

Рис. 5. Зацікавленість у прийомі на роботу випускників (у відсотках)

Щодо умов, які створюються для закріплення випускників на робочих місцях, підприємствами було запропоновано наступні: працюють за отриманою професією – 66,7%, умови праці відповідають усім вимогам – 83,3%, своєчасно підвищують професійний рівень (кваліфікацію, розряд) – 75%, забезпечується належний рівень оплати праці – 91,67%, надається можливість навчатися з метою підвищення кваліфікації – 50%, перспектива отримання житла – 25%, наявність соціального пакету – 58,3% (рис. 6).

Рис. 6. Умови, які створюються на підприємствах для закріплення випускників (у відсотках)

На даний час підприємства мають найбільшу потребу у випускниках таких спеціальностей: агрономія – 33,3%, облік і оподаткування – 25% та готельно-ресторанна справа – 25%, меншим попитом користуються  спеціальності технологія зберігання та переробки зерна, технологія зберігання та переробки плодів і овочів, агроінженерія, захист і карантин рослин, садівництво і виноградарство, фінанси, банківська справа, економіка, менеджмент (рис.7).

Рис.7. Потреба підприємств у випускниках спеціальностей (у відсотках)

83,3 % опитаних зазначили, що готові співпрацювати з Уманським НУС з метою удосконалення освітніх програм підготовки фахівців. 66,7 % знають про існування та переваги дуальної освіти та підтвердили свою готовність співпрацювати з університетом за моделлю дуальної освіти.

 

Висновки

 

1. 83,3 % респондентів зазначили, що на їхньому підприємстві працюють чи працювали випускники Уманського НУС.

2. Рівнем професійної підготовки випускників 66,7% роботодавців оцінили високо, 25% ‒ достатньо, 8,3% ‒ незадовільно.

3. 62,5% підприємств мають укладені договори про практику та працевлаштування випускників, 37,5 % підприємств співпрацюють із ЗВО у комплектуванні кадрів, 66,7 % підтвердили свою готовність співпрацювати з університетом за моделлю дуальної освіти.

4. На даний час підприємства мають найбільшу потребу у випускниках таких спеціальностей: агрономія – 33,3%, облік і оподаткування – 25% та готельно-ресторанна справа – 25%.

5. 83,3 % опитаних зазначили, що готові співпрацювати з Уманським НУС з метою удосконалення освітніх програм підготовки фахівців.

6. Зважаючи на дефіцит на підприємствах у професіях, які користуються найбільшим попитом, необхідно покращити практичну підготовку здобувачів вищої освіти в університеті, зокрема розширюючи співпрацю з роботодавцями.

 

Рекомендації

1. Деканам факультетів та керівникам освітніх програм залучати провідних фахівців підприємств-роботодавців до спільної розробки освітніх та освітньо-наукових програм.

2. Деканам факультетів Уманського НУС активізувати діяльність у сфері налагодження зв’язків з роботодавцями щодо стажування, проходження практики на підприємствах та подальшого працевлаштування з метою усунення розриву між ринком праці та освітнім ринком.

3. Деканам факультетів Уманського НУС надати пропозиції щодо розширення напрямів співпраці з роботодавцями з метою покращення якості освітнього процесу.

4. В рамках тісної співпраці із роботодавцями деканам факультетів Уманського НУС розглянути можливість впровадження елементів дуальної форми навчання.

Останні новини

МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІВНЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМАНСЬКОМУ НУСЧитати повністю

МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІВНЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМАНСЬКОМУ НУС

Читати повністю

Всі новини