+38 (04744) 4-69-84
Меню
 

Основні завдання відділу

Контроль за дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування та організації освітнього процесу й впровадження їх у освітню діяльність університету

Постійний систематичний збір, обробка та аналіз результатів моніторингу діяльності студентів і науково-педагогічних працівників Уманського НУС

Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету; розробка спільно з факультетами, навчальним та науковим відділом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті

Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету

Вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників на факультетах університету, відповідності якості знань студентів освітнім програмам згідно з стандартами вищої освіти

Контроль за вчасним підвищенням рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників Уманського НУС

Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із якісного забезпечення освітнього процесу

Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів

Підготовка звіту про результати моніторингу якості освітнього процесу за навчальний рік

Підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів. Контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків

Вивчення досвіду вищих навчальних закладів з високим рейтингом і визначення проблем з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти

Участь у розробці перспективних планів розвитку університету

Останні новини

Всі новини

Відділ моніторингу якості освіти

Відділ моніторингу якості освіти створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах і держави в кваліфікованих фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших заходів, розроблених у відповідності до Стратегії розвитку Уманського національного університету садівництва.