+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 27 квітня 2023

«Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність»

Невід’ємною складовою здійснення якісної освітньої діяльності є розвиток і популяризація академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Основною метою її запровадження є забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень, а це формує базис успішного розвитку освіти. Тому серед пріоритетних завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти Уманського національного університету садівництва визначено розвиток і популяризацію принципів академічної доброчесності.

 27 квітня 2023 року в рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників університету було проведено вебінар «Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність» для всіх учасників освітнього процесу: науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти усіх рівнів, співробітників. Спікером заходу виступила завідувач відділу моніторингу якості освіти Ніна ПІТЕЛЬ.

 Під час зустрічі обговорювались основні складові розвитку системи забезпечення якості освіти УНУС в контексті дотримання принципів академічної доброчесності: нормативно-правове регулювання, технологічні рішення, профілактичні заходи; проблеми дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти і науково-педагогічними працівниками; види порушень доброчесної поведінки учасників освітнього процесу. Особливу увагу спікер приділила проблемі академічного плагіату, правилам цитування; процедурі перевірки наукових текстів на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості та використовуваному програмному забезпеченню; відповідальності за порушення академічної доброчесності науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти.

 З метою подальшого забезпечення якості освітньої діяльності, формування позитивного іміджу університету в освітньому просторі продовжуємо системно працювати над становленням і розвитком доброчесного середовища. Для цього важливо популяризувати принципи академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу: здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, співробітників, роботодавців. Адже якісна освіта неможлива без академічної доброчесності!