+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 19 січня 2023

Оцінювання студентами університету якості викладання навчальних дисциплін у І семестрі 2022/2023 н.р.

Щосеместровий моніторинг організації та якості викладання – це дієвий інструмент комунікації викладача і студента, за допомогою якого здобувач освіти може оцінювати організацію освітнього процесу, роботу науково-педагогічних працівників, якість викладання навчальних дисциплін, а також вносити пропозиції щодо їх покращення.

Впродовж останніх навчальних тижнів І семестру 2022/2023 н.р. було проведено анонімне on-line опитування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін. В анкетуванні брали участь 1193 студенти усіх освітніх рівнів шести факультетів.

 Аналіз одержаних результатів показав, що студенти задоволені процесом та якістю навчання і високо оцінюють рівень фахової викладацької майстерності науково-педагогічних працівників УНУС.

 Детальний звіт за результатами опитування, рекомендації здобувачів освіти, а також рейтинг оцінювання якості викладання навчальних дисциплін НПП усіх факультетів доступні за покликанням:

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/2022-2023/zvit-po-anketuvannyu-ocinyuvannya-yakosti-vikladannya-disciplin_i-sem.-22-23.pdf

 

Дякуємо всім, хто долучився.

Продовжуємо разом працювати над удосконаленням якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в університеті на засадах студентоцентрованого підходу.