+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 27 липня 2021

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін в Уманському НУС у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Відділом моніторингу якості освіти впродовж останніх навчальних тижнів ІІ семестру 2020/2021 н. р. було проведено анонімне online-опитування студентів Уманського НУС щодо якості викладання навчальних дисциплін.

До анкети були включені питання, що дозволяють оцінити якість викладання окремих навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками за різними критеріями (доступність курсу, змістовна значущість і фахова наповненість, володіння викладача аудиторією, культура спілкування, співпраця зі студентами, активність здобувачів освіти під час занять) та рівень задоволеності процесом навчання.

Особливо цікавими були відповіді на відкриті запитання: «Що найбільше сподобалося під час вивчення дисципліни?» та «Що найбільше не сподобалося і як це варто врахувати під час викладання дисципліни?».

Із загальної чисельності респондентів 83% відповіли на відкриті запитання; серед них 73% зазначили, що задоволені викладанням навчальних  дисциплін і не мають пропозицій щодо покращення освітнього процесу. Разом з тим, майже  третина опитаних запропонувати різні ідеї щодо покращення якості викладання.

 

Ознайомитися із результатами анкетування можна на сайті відділу моніторингу якості освіти у рубриці «Анкетування» (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/zvit-po-anketuvannyu-ocinyuvannya-yakosti-vikladanna-disciplin_2021.pdf ).

 

Надалі моніторинг організації та якості викладання планується проводити наприкінці кожного семестру, адже це – дієвий інструмент комунікації викладача і студента, за допомого якого здобувач вищої освіти може вносити пропозиції щодо специфіки викладання окремих навчальних дисциплін, або поліпшення організації освітнього процесу.

 

 Дякуємо всім, хто долучився до опитування.