+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 28 січня 2022

Результати оцінювання якості викладання навчальних дисциплін в університеті у першому семестрі 2021-2022 н.р.

Відділом моніторингу якості освіти впродовж останніх навчальних тижнів І семестру 2021-2022 н.р. було проведено анонімне online-опитування студентів Уманського національного університету садівництва щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Анкета включала питання, що дозволяють оцінювати якісні показники співпраці науково-педагогічних працівників із здобувачами освіти під час викладання окремих навчальних дисциплін за різними критеріями (доступність курсу, змістовна значущість і фахова наповненість, володіння викладача аудиторією, культура спілкування, співпраця зі студентами, активність здобувачів освіти під час занять) та рівень задоволеності процесом навчання.

Аналіз результатів анкетування дозволив встановити, що здобувачі вищої освіти задоволені рівнем викладання навчальних дисциплін у І семестрі 2021-2022 навчального року а, отже, склад науково-педагогічних працівників відповідає вимогам якості викладання. Показник рівня задоволеності студентів якістю викладання навчальних дисциплін загалом по університету є достатньо високим – 4,76 бали.

 

Рис. Оцінка якості викладання навчальних дисциплін в університеті у розрізі факультетів (у балах)

 

За результатами online опитування сформований рейтинг оцінювання якості викладання навчальних дисциплін викладачами усіх факультетів та середній бал оцінювання їх викладацької майстерності

 

Ознайомитися із результатами анкетування можна на сайті відділу моніторингу якості освіти у рубриці «Анкетування» (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/2021-2022-n.r/zvit-po-anketuvannyu-ocinyuvannya-yakosti-vikladannya-disciplin_i-sem.-21-22.pdf

Надалі моніторинг організації та якості викладання плануємо проводити наприкінці кожного семестру, адже це – дієвий інструмент комунікації викладача і студента, за допомого якого здобувач вищої освіти може вносити пропозиції щодо специфіки викладання окремих навчальних дисциплін, або поліпшення організації освітнього процесу.

 

Дякуємо всім, хто долучився до опитування!