+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 23 вересня 2022

Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті: сучасні виклики і завдання

Система внутрішнього забезпечення якості освіти має винятково важливе значення для формування стабільної конкурентоздатності Університету і його розвитку. Адже завдяки автономії, самоврядності й саморегулюванню сучасні ЗВО самостійно розробляють власну стратегію, визначають пріоритетні завдання, формують і покращують якість освітньої діяльності.

В Уманському національному університеті садівництва розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти базується на унікальній місії, традиціях, внутрішній культурі, високій політиці якості, взаємоповазі, підтримці й довірі між учасниками університетської спільноти. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності перебуває під пильною увагою адміністрації та науково-педагогічних працівників УНУС і постійно розвивається із врахуванням сучасних вимог ринку, запитів стейкхолдерів, міжнародного досвіду, кращих практик вітчизняних ЗВО та на основі рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До вивчення, аналізу й обговорення зазначених питань долучились науковці університету.

В рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників Уманського НУС 22 вересня 2022 року було проведено вебінар «Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті». Спікером вебінару виступила завідувач відділу моніторингу якості освіти, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Ніна Пітель. Серед учасників – гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники УНУС.

Під час онлайн-зустрічі було обговорено низку питань, що стосуються Європейських стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; особливостей розвитку, сучасних викликів і завдань на поточний навчальний рік щодо основних складових системи внутрішнього забезпечення якості освіти Університету:

‒        якості освітнього середовища;

‒        якості освітніх програм;

‒        студентоцентрованості навчання, викладання й оцінювання;

‒        якості викладання;

‒        якості робіт здобувачів.

Особливу увагу було приділено проблематиці популяризації академічної доброчесності серед учасників університетської спільноти.