+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 20 грудня 2021

Розвиваємо систему внутрішнього забезпечення якості освіти і принципи «студентоцентрованого навчання» за результатами опитування

Опитування 2021-2022

В Уманському національному університеті садівництва щороку проводиться анкетування здобувачів освіти, потенційних роботодавців, випускників, науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу з метою оцінювання якості надання освітніх послуг, удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти і реалізації
принципів «студентоцентрованого навчання». Результати опитування застосовуються для виявлення й аналізу проблемних ділянок освітньої діяльності і при плануванні подальшого розвитку університету.

 

Впродовж серпня-вересня 2021 року відділом моніторингу якості освіти УНУС проведено on-line опитування абітурієнтів та їх батьків з метою вивчення рівня задоволеності батьків абітурієнтів, як стейкхолдерів освітніх послуг, якістю вступної кампанії. Впродовж вересня-жовтня поточного року анкетування проведено також для здобувачів вищої освіти усіх факультетів університету, науково-педагогічних працівників, роботодавців, випускників, співробітників (навчально-допоміжного персоналу). До анкет були включені питання, що висвітлюють проблематику якості забезпечення університетом освітньої діяльності та якості вищої освіти.

 

Дякуємо всім, хто долучився до опитування.

Ваші відповіді дозволять посилити  студентоцентрований підхід у навчанні, удосконалити освітні програми, покращити якість освітнього процесу і систему внутрішнього забезпечення якості освіти Уманського національного університету садівництва.

 Результати анкетування узагальнені у виді звітів і доступні для ознайомлення на сайті відділу моніторингу якості освіти у рубриці «Анкетування» (https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/zvitnist-po-anketuvannyu.html).