+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 15 вересня 2021

Розвиваємо викладацьку майстерність разом із експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Unicheck Україна

Розробка якісного методичного забезпечення освітніх компонентів потребує особливої уваги з боку науково-педагогічних працівників та гарантів освітніх програм. Адже важливо врахувати особливості чинної нормативної бази, перелік обов’язкових елементів для якісного забезпечення освітньої діяльності, вимоги до оформлення навчально-методичних матеріалів та як вони будуть покращувати якість підготовки здобувачів освіти.

В контексті вирішення зазначених проблем Національним агентством із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) разом із компанією Unicheck 15 вересня 2021 року було проведено вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів». Учасниками вебінару стали також науково-педагогічні працівники Уманського НУС і співробітники відділу моніторингу якості освіти університету.

Спікерами заходу виступили:

Олена Єременко — заступниця голови агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Іван Назаров — член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Андрій Сідляренко — експерт з академічної доброчесності, комерційний директор Unicheck Україна.

У своєму виступі Олена Єременко висвітлила рекомендації щодо оформлення та змісту навчально-методичних матеріалів, вимоги до авторів та врахування інтересів здобувачів вищої освіти при розробці програм.

Іван Назаров охарактеризував особливості правового регулювання академічної доброчесності та роль НАЗЯВО у формуванні вітчизняного простору академічної доброчесності, а також зупинився на практиках реагування на її порушення.

Андрій Сідляренко, як експерт з академічної доброчесності, поділився п’ятьма ключовими компонентами культури академічної доброчесності та особливостями  її впровадження у вітчизняних закладах вищої освіти.

 Особливо цікаво було почути відповіді експертів на питання слухачів вебінару, які стосувались нагальних проблем розробки навчально-методичного забезпечення, його складу і структури, а також практичного втілення академічної доброчесності у забезпечення якості вищої освіти.