+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 24 квітня 2024

Вебінар "Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти УНУС: виклики і перспективи розвитку"

Внутрішня система забезпечення якості освіти має винятково важливе значення для посилення конкурентоздатності університету і його розвитку. Адже завдяки автономії, самоврядності й саморегулюванню сучасні ЗВО самостійно формують власну стратегію, визначають пріоритетні завдання, формують і покращують якість освітньої діяльності.

Уманський національний університет садівництва розвиває свою внутрішню систему забезпечення якості, ґрунтуючись на унікальній місії, традиціях, внутрішній культурі, високій політиці якості, взаємоповазі, підтримці й довірі між учасниками університетської спільноти. Ця система перебуває під постійним контролем адміністрації та науково-педагогічних працівників, і постійно розвивається, враховуючи сучасні вимоги ринку, потреби стейкхолдерів, міжнародний досвід, кращі практики вітчизняних закладів вищої освіти та рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До аналізу й обговорення цих питань долучились науковці університету.

В рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників УНУС 24 квітня 2024 року проведено вебінар «Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти УНУС: виклики і перспективи розвитку». Спікером вебінару виступила завідувач відділу моніторингу якості освіти, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Ніна Пітель. Серед учасників – гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники УНУС.

Під час онлайн-зустрічі було обговорено низку питань, що стосуються особливостей функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти УНУС, зокрема, процедур і заходів, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів ЗВО, безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів освіти, забезпечують формування їхніх загальних і фахових компетентностей, сприяють усебічному розвитку особистості.

Особливу увагу було приділено якості освітнього середовища УНУС, якості освітніх програм, які реалізуються в університеті, студентоцентрованості навчання, викладання й оцінювання, якості викладання, якості наукових робіт здобувачів та популяризації академічної доброчесності серед учасників університетської спільноти.