+38 (04744) 4-69-84
Меню

Обговорення освітніх програм: ОП Економіка (бакалавр)

Проєкт програми

- 0 +
Діна Муковоз, студентка 21-е групи 29.01.2024 в 20:04 # Відповісти
Re: ОП Економіка (бакалавр)
Навчання за ОП "Економіка" дає можливість освоїти необхідні навички для подальшого працевлаштування за спеціальністю, однак, було б доцільно збільшити кількість кредитів і аудиторних годин на навчальну дисципліну "Іноземна мова", для набуття більш поглиблених знань та вмінь, а також підготовки до ЄВІ.
- 0 +
Оксана Фротер, гарант ОП 30.01.2024 в 14:59 # Відповісти
Re: ОП Економіка (бакалавр)
Дякуємо за рекомендацію! Її буде розглянуто на засіданні робочої групи.
- 0 +
Андрій Андрющенко, к.е.н., доцент, директор ВСП «Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва» 30.01.2024 в 21:46 # Відповісти
tbec@meta.ua
Детально ознайомившись з освітньо-професійною програмою «Економіка», є всі підстави вважати, що вона відповідає сучасним вимогам, містить усі необхідні структурні та змістові складові, враховує широкий спектр можливостей працевлаштування випускників, має самостійний, творчий характер і може бути рекомендована до впровадження в освітній процес Уманського національного університету садівництва.
Розширена рецензія на ОП надіслана гаранту.

ВідмінитиДодати коментар