+38 (04744) 4-69-84
Меню
Остання редакція: 24 січня 2023

Міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»

Шановні колеги!

 

Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в науково-педагогічному стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться з 13 лютого по 26 березня 2023 року (м. Рига, Латвійська Республіка).

 

Організатором проведення стажування є Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій.

 

Форма участі: дистанційна.

Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).

 

Прийом усіх необхідних матеріалів для участі у стажуванні триває до 10 лютого.

 

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин).

 

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

 

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

 

Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:

051. Економіка.

071. Облік та оподаткування.

072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

073. Менеджмент.

075. Маркетинг.

076. Підприємництво та торгівля.

241. Готельно-ресторанна справа.

242. Туризм і рекреація.

292. Міжнародні економічні відносини.

 

Більш детальна інформація щодо стажування міститься на сайті за покликанням: http://www.iei.od.ua/internship/137-internship12

або в інформаційному листі.

 

Представник організаційного комітету в Україні:

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Телефон: +38 (093) 253-57-15

Сайт інституту: www.iei.od.ua

Електронна пошта: econom@iei.od.ua